Dziś jest: Godzina: Wschód słońca: Zachód słońca: Imieniny:

Ogólne

Time Organizer jest programem którego głównym celem jest pomoc w organizowaniu i zarządzaniu planami i obowiązkami użytkownika.

Centralnym punktem programu jest główne okno, którego wszystkie elementy zostały przedstawione poniżej:

Rys. Główne okno.

 1. Zegar wyświetlający aktualny czas.
 2. Kalendarz.
 3. Przycisk służący do wyświetlenia poprzedniego miesiąca.
 4. Przycisk służący do wyświetlenia następnego miesiąca.
 5. Sposób oznaczenia dnia do którego przypisane są jakieś terminy.
 6. Sposób oznaczenia dnia najechanego kursorem.
 7. Sposób oznaczenia aktualnej daty.
 8. Uchwyt umożliwiający zmianę rozmiaru głównego okna.
 9. Okno wyświetlane po najechaniu kursorem dowolnego dnia w kalendarzu.
 10. Szczegółowe informacje o dniu najechanym kursorem.
 11. Ilość terminów lokalnych przypisanych do dnia najechanego kursorem.
 12. Ilość terminów online przypisanych do dnia najechanego kursorem.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu głównego okna, powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, które stanowi swojego rodzaju panel sterowania wszystkimi funkcjonalnościami programu.

Rys. Menu kontekstowe.

Menu kontekstowe można wyświetlić również poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie Time Organizer'a umieszczonej w tray'u. Przydaje się to zwłaszcza wtedy gdy główne okno jest ukryte.

Terminarz

Podstawową funkcjonalnością Time Organizer'a jest terminarz. Można go uruchomić albo z poziomu menu kontekstowego programu, albo poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na miesiącu/dniu w kalendarzu głównego okna.

Okno terminarza zostało przedstawione na poniższych grafikach:

Rys. Terminarz - widok miesiąca.

Rys. Terminarz - widok dnia.

 1. Menu terminarza.
 2. Szczegółowe informacje o aktualnym dniu i czasie.
 3. Panel logowania.
 4. Kontrolka sterująca aktualnie wybraną datą.
 5. Przycisk służący do wyboru poprzedniego miesiąca/dnia.
 6. Przycisk służący do wyboru następnego miesiąca/dnia.
 7. Przycisk umożliwiający wyświetlanie/ukrywanie terminów lokalnych w terminarzu.
 8. Przycisk umożliwiający wyświetlanie/ukrywanie terminów online w terminarzu.
 9. Przycisk przejścia do widoku dnia.
 10. Przycisk przejścia do widoku miesiąca.
 11. Sposób oznaczania aktualnie wybranej daty.
 12. Sposób oznaczania dnia do którego są przypisane jakieś terminy.
 13. Przycisk dodawania nowego terminu.
 14. Przycisk usuwania zaznaczonego terminu.
 15. Przycisk edycji zaznaczonego terminu.
 16. Wiersz reprezentujący pojedyczny termin.

Terminarz umożliwia tworzenie oraz zarządzanie terminami lokalnymi i terminami online.

Terminy lokalne to terminy przypisane do użytkownika komputera. Przechowywane są na dysku twardym i dostępne są wyłącznie na komputerze na którym zostały utworzone.

Terminy online to terminy przypisane do konta użytkownika w programie Time Organizer. Przechowywane są na serwerze i po zalogowaniu się dostępne są na dowolnym komputerze na którym zainstalowany jest program Time Organizer.

Zarówno terminy lokalne, jak i terminy online, można rozdzielać na grupy np. urodziny, spotkania, sprawdziany itp. Do grup online może należeć wiele użytkowników, dzięki czemu możliwe jest współdzielenie terminów z członkami rodziny lub znajomymi.

Terminarz lokalny

Aby utworzyć nowy termin lokalny, należy w menu okna terminarza wybrać Terminy lokalne->Dodaj termin. Wyświetli się okno służące do dodawania nowego terminu:

Rys. Okno służące do dodawania nowego terminu.

 1. Wybór typu terminu - lokalny lub online.
 2. Wybór grupy do której termin należy.
 3. Podstawowe opcje terminu - data, godzina, tytuł, treść.
 4. Opcje przypomnienia o terminie.
 5. Przycisk powodujący wykonanie operacji dodawania nowego terminu.
 6. Przycisk służący do zamykania okna.

W czasie tworzenia/edycji terminu wybiera się m.in. grupę do której termin należy. Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość grup terminów lokalnych. Do zarządzania nimi służy okno dialogowe, wyświetlane po wybraniu Terminy lokalne->Grupy terminów lokalnych z menu okna terminarza.

Rys. Okno służące do zarządzania lokalnymi grupami terminów.

Terminarz online

W przeciwieństwie do terminarza lokalnego, aby uzyskać dostęp do zarządzania terminami online, należy się najpierw zalogować. Służy do tego panel logowania umieszczony z lewej strony okna terminarza:

Rys. Panel logowania.

Oczywiście aby móc się zalogować trzeba wcześniej zarejestrować konto użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna. Wystarczy wypełnić prosty formularz, który otwiera się po wciśnięciu przycisku Utwórz konto w panelu logowania.

Rys. Okno z formularzem rejestracji konta użytkownika.

Formularz wymaga podania loginu, hasła oraz adresu email. Wypełnienie pozostałych pól nie jest wymagane.

Uwaga: Należy upewnić się że podawany adres email jest poprawny! Podanie niepoprawnego adresu email uniemożliwi aktywację konta!

Po wypełnieniu formularza, w ciągu kilku minut, na podany adres email zostaje wysłana wiadomość z linkiem służącym do aktywacji konta użytkownika. Dopiero po aktywacji konta, użytkownik może zalogować się w programie.

Rys. Panel zalogowanego użytkownika.

Tworzenie nowych terminów online wygląda niemal identycznie jak tworzenie terminów lokalnych. Należy wybrać Terminy online->Dodaj termin z menu okna terminarza. Pojawi się to samo okno służące do dodawania nowych terminów które zostało omówione wcześniej, z tą różnicą że domyślnie zaznaczona będzie opcja Rodzaj terminu: online.

Zarządzanie grupami terminów online odbywa się za pomocą okna wyświetlanego po wybraniu Terminy online->Grupy terminów online z menu okna terminarza.

Rys. Okno służące do zarządzania grupami terminów online.

Grupom terminów online w momencie tworzenia przypisywane są na stałe specjalne liczbowe identyfikatory, dzięki którym możliwe staje się ich jednoznaczne rozróżnianie.

Użytkownik który tworzy nową grupe online staje się jej administratorem. Tylko on ma prawo dodawać i usuwać członków grupy.

Dodawanie nowych członków do grupy może odbywać się na dwa sposoby:

 • Administrator grupy wysyła zaproszenie do kandydata (administrator musi znać login kandydata!). Kandydat akceptuje zaproszenie.
 • Kandydat zgłasza zamiar przystąpienia do grupy (kandydat musi znać identyfikator grupy!). Administrator akceptuje zgłoszenie.

Użytkownik posiadający konto normalne, może należeć jednocześnie do maksymalnie 3 grup terminów online.

Każdy użytkownik należy do predefiniowanej grupy [1000000] Moje terminy. Jest to prywatna grupa online każdego użytkownika. Terminy przypisane do tej grupy nie mogą być współdzielone z innymi.

Przypomnienia o terminach

Przy tworzeniu/edycji terminu użytkownik ma możliwość ustawienia przypomnienia o terminie. Dostępne są następujące opcje:

 • Brak przypomnienia.
 • Przypomnienie w czasie terminu.
 • Przypomnienie w innym czasie.

W przypadku wybrania drugiej lub trzeciej opcji, w czasie terminu (opcja druga) lub innym zdefiniowanym przez użytkownika czasie (opcja trzecia), zostanie wyświetlone okno z przypomnieniem.

Rys. Okno przypomnień o terminach.

 1. Data i czas terminu.
 2. Tytuł terminu.
 3. Treść treminu.
 4. Informacja o typie terminu.
 5. Informacja o grupie do której termin należy.
 6. Jeżeli jest dostępne, to przycisk służy do wyświetlenia poprzedniego przypomnienia z listy przypomnień które powinny zostać wyświetlone.
 7. Jeżeli jest dostępne, to przycisk służy do wyświetlenia następnego przypomnienia z listy przypomnień które powinny zostać wyświetlone.
 8. Kontrolka wyboru numeru wyświetlanego przypomnienia z listy przypomnień które powinny zostać wyświetlone.
 9. Ilość przypomnień które powinny zostać wyświetlone.

Jeżeli w tym samym czasie mają zostać wyświetlone przypomnienia o kilku terminach, aby zbędnie nie zakrywać ekranu, Time Organizer wyświetli je w ramach tego samego okna. Dolny pasek nawigacji w oknie, służy do przechodzenia pomiędzy kolejnymi przypomnieniami.

Time Organizer Time Organizer
 • Darmowy program który pomoże w zarządzaniu Twoimi codziennymi planami i obowiązkami.
 • Pozwoli grupować Twoje terminy i współdzielić je z innymi osobami, dzięki czemu już nigdy nie zapomnisz o zapowiedzianym sprawdzianie czy spotkaniu biznesowym.
 • Funkcja notesu umożliwi Ci szybkie tworzenie podręcznych notatek, które możesz "przyklejać" na pulpicie.
 • Dodatkowe narzędzia takie jak budzik czy wyłączanie komputera w podanym czasie, usprawnią Twoją codzienną pracę z komputerem.
 • Forma gadżetu i obsługa skinów sprawiają, że program może stanowić bardzo estetyczne urozmaicenie każdego pulpitu.
 • Darmowy program który pomoże w zarządzaniu Twoimi codziennymi planami i obowiązkami.
 • Pozwoli grupować Twoje terminy i współdzielić je z innymi osobami, dzięki czemu już nigdy nie zapomnisz o zapowiedzianym sprawdzianie czy spotkaniu biznesowym.
 • Funkcja notesu umożliwi Ci szybkie tworzenie podręcznych notatek, które możesz "przyklejać" na pulpicie.
 • Dodatkowe narzędzia takie jak budzik czy wyłączanie komputera w podanym czasie, usprawnią Twoją codzienną pracę z komputerem.
 • Forma gadżetu i obsługa skinów sprawiają, że program może stanowić bardzo estetyczne urozmaicenie każdego pulpitu.
Aktualna wersja programu: 4.2.2.1 Aktualna wersja programu: 4.2.2.1
Copyright © 2011-2014 Rafał Tabor. All rights reserved.